16.04.2020

  1. Գրի՛ր բառերով.

127.569 – հարյուր քսանյոթ հազար հինգ հարյուր վաթսունինը

368.208 – երեք հարյուր վաթսունութ հազար երկու հարյուր ութ

696.382 – վեց հարյուր ինսունվեց հազար  երեք հարյուր  ութսուներկու

915.874 – ինը հարյուր տասնհինգ հազար ութ հարյուր յոթանասունչորս

874.083 – ութ հարյուր յոթանասուն հազար  ութսուներեք

748.317 – յոթ հարյուր քառասունւթ հազար երեք հարյուր տասնըութ

 

  1. Լրացրո՛ւ պակասող թվերը.

45xթ=90

20×100=100

17×3=51

18×3=54

15×4=60

24×4=96

32×3=96

15×5=75

27×3=81

  1. Օրացույցից օգտվելով՝ պատասխանի՛ր հարցերին:

 

Այսօր ամսի  քանի՞սն   է 16
Վաղը ամսի քանի՞սը կլինի: 17
Երեկ ամսի քանի՞սն էր: 15
Տասներկու օրից ամսի քանի՞սը կլինի: 28
Ինը օր առաջ ամսի քանի՞սն էր: 7

 

Շաբաթվա ի՞նչ օր էր
Երեկ Չորեքշաբթի
Յոթ օր առաջ Հինգշաբթի
Շաբաթվա ի՞նչ օր կլինի
 1 շաբաթ հետո Հինգշաբթի

 

Լեո մելիքյան

  1. Գրի՛ր բառերով.

127.569 – հարյուր քսանյոթ հազար հինգ հարյուր վաթսունինը

368.208 – երեք հարյուր վաթսունութ հազար երկու հարյուր ութ

696.382 – վեց հարյուր ինսունվեց հազար  երեք հարյուր  ութսուներկու

915.874 – ինը հարյուր տասնհինգ հազար ութ հարյուր յոթանասունչորս

874.083 – ութ հարյուր յոթանասուն հազար  ութսուներեք

748.317 – յոթ հարյուր քառասունւթ հազար երեք հարյուր տասնըութ

 

  1. Լրացրո՛ւ պակասող թվերը.

45xթ=90

20×100=100

17×3=51

18×3=54

15×4=60

24×4=96

32×3=96

15×5=75

27×3=81

  1. Օրացույցից օգտվելով՝ պատասխանի՛ր հարցերին:

 

Այսօր ամսի  քանի՞սն   է 16
Վաղը ամսի քանի՞սը կլինի: 17
Երեկ ամսի քանի՞սն էր: 15
Տասներկու օրից ամսի քանի՞սը կլինի: 28
Ինը օր առաջ ամսի քանի՞սն էր: 7

 

Շաբաթվա ի՞նչ օր էր
Երեկ Չորեքշաբթի
Յոթ օր առաջ Հինգշաբթի
Շաբաթվա ի՞նչ օր կլինի
 1 շաբաթ հետո Հինգշաբթի

 

Լեո մելիքյան