31.03.

 1. Լրացրո՛ւ թիվը:
10հզ. Հզ. Հր. Տս. Մվ. Թիվը
4 0 5 0 4 40504
5 4 0 5 0 54050
2 5 4 0 5  25405
4 2 5 4 0  42540
5 4 2 5 4 54254
2 5 4 2 5  25425

 

 1. Հաշվի՛ր արտադրյալը։

7 x 1 =7

7 x 10 = 70

7 x 100 = 700

7 x 1000 =7000

7 x 10000 = 70000

90000 : 1 =90000

90000 : 10 =9000

90000 : 100 = 900

90000 : 1000 = 90

90000 : 10000 = 9

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ 1 կգ խնձորն արժե 400 դրամ, իսկ 1 տանձը՝  600 դրամ։ Որքա՞ն դրամ է պետք վճարել 4 կիլոգրամ խնձոր և 2 կիլոգրամ տանձ գնելու համար:

Լուծում4×400=1600 2×600=1200 1600+1200=2800

Պատ՝2800

Բ. Մսով կարկանդակն արժե 90 դրամ, իսկ կարտոֆիլով կարկանդակը՝ 40 դրամ: Որքա՞ն գումար է հարկավոր 9 մսով և 5 կարտոֆիլով կարկանդակ գնելու համար:

Լուծում90×9=810 40×5=200 810+200=1010

Պատ՝1010

Գ․ Մսով խաչապուրին արժե 120 դրամ, իսկ պանրով խաչապուրին՝ 70 դրամ: Որքա՞ն գումար է հարկավոր 4 մսով և 6 պանրով կարկանդակ գնելու համար:

Լուծում120×4=480 70×6=420 480+420=900

Պատ՝900

Դ․ Գարիկն ուներ 6000 դրամ: Նա գնեց 4 կգ ձմերուկ և 3 կիլոգրամ սեխ: Որքա՞ն դրամ մնաց Գարիկի մոտ, եթե մեկ կիլոգրամ ձմերուկն արժեր 80 դրամ, իսկ մեկ կիլոգրամ սեխը՝ 120 դրամ:

Լուծում4×80=320 3×120=360 320+360=680 6000-680=5320

Իմ կարծիքը հեռավար ուսուցման մասին

Ես Լեո Մելիքյանն եմ, սովորում եմ երրորդ դասարանում։  Ինչպես աշխարհի շատ երկրներում, մեզ մոտ ևս փակվել են դպրոցները, որպեսզի չվարակվենք Կորոնավիրուսով։ Մի քանի օր է՝ տնից ենք օնլայն դաս անում։ Այսօր դասը շատ զվարճալի անցավ, քանի որ ընկեր Մանուշակի հանձնարարելուց անմիջապես հետո, փորձում էինք առաջինը ես ու եղբայրս տպել էկրանին վարժությունը։ Ընկերների հետ տեսազանգը անսովոր էր,բայց շատ հաճելի։

Մաթեմատիկա 18.03

 1. Թվերը գրի՛ր տառերով։

45860 –քառասունհինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն

4586 –չորս հազար հինգ հարյուր ութսունվեց

14950 –տասնչորս հազար ինը հարյուր հիսուն

1495 –հազար չորս հարյուր իննսուհինգ

 

 1. Հաշվի՛ր արտահայտւթյան արժեքը:

30 x 40 =1200

20 x 70 = 1400

300 x 8 = 2400

6 x 700 = 4200

2000 x 2 + 2000 : 2 – 5000 =0

3000 x 3 – 3000 : 3 + 3000 = 5000

 

 1. չԼուծի՛ր խնդիրները։ (Եթե դժվարանում ես խնդիրները լուծել, կարող ես դիտել տեսանյութը)

Ա. Հովհաննեսն ունի 4 հատ 1000 դրամանոց, 3 հատ 200 դրամանոց և 5 հատ 20 դրամանոց: Ընդամենը որքա՞ն գումար ունի Հովհաննեսը:

Լուծում՝4×1000+3×200+5×20=4700

Պատասխան՝4700

Բ. Մարկն ուներ 1 հատ 5000 դրամանոց 2 հատ 500 դրամանոց և 4 հատ 50 դրամանոց: Ընդամենը որքա՞ն գումար ունի Մարկը:

Լուծում՝5000+2×500+4×50=6200

Պատասխան՝6200

 

Գ. Տիգրանն ունի 2 հատ 1000 դրամանոց և 5 հատ 200 դրամանոց, իսկ Լեոն՝ 1 հատ 2000 դրամանոց և  2 հատ 500 դրանամոց: Տղաների գումարները միասին որքա՞ն կլինի:

Լուծում՝2×1000+5×20+2000+2×500=5100

Պատասխան՝5100

 

 1. Թվերը գրի՛ր տառերով։

45860 –քառասունհինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն

4586 –չորս հազար հինգ հարյուր ութսունվեց

14950 –տասնչորս հազար ինը հարյուր հիսուն

1495 –հազար չորս հարյուր իննսուհինգ

 

 1. Հաշվի՛ր արտահայտւթյան արժեքը:

30 x 40 =1200

20 x 70 = 1400

300 x 8 = 2400

6 x 700 = 4200

2000 x 2 + 2000 : 2 – 5000 =0

3000 x 3 – 3000 : 3 + 3000 = 5000

 

 1. չԼուծի՛ր խնդիրները։ (Եթե դժվարանում ես խնդիրները լուծել, կարող ես դիտել տեսանյութը)

Ա. Հովհաննեսն ունի 4 հատ 1000 դրամանոց, 3 հատ 200 դրամանոց և 5 հատ 20 դրամանոց: Ընդամենը որքա՞ն գումար ունի Հովհաննեսը:

Լուծում՝4×1000+3×200+5×20=4700

Պատասխան՝4700

Բ. Մարկն ուներ 1 հատ 5000 դրամանոց 2 հատ 500 դրամանոց և 4 հատ 50 դրամանոց: Ընդամենը որքա՞ն գումար ունի Մարկը:

Լուծում՝5000+2×500+4×50=6200

Պատասխան՝6200

 

Գ. Տիգրանն ունի 2 հատ 1000 դրամանոց և 5 հատ 200 դրամանոց, իսկ Լեոն՝ 1 հատ 2000 դրամանոց և  2 հատ 500 դրանամոց: Տղաների գումարները միասին որքա՞ն կլինի:

Լուծում՝2×1000+5×20+2000+2×500=5100

Պատասխան՝5100

 

 

Մաթեմատիկա 17.03

 1. Թվի թվանշանները դասավորել այնպես, որ ստացվի հնարավոր ամենամեծ և ամենափոքր քառանիշ թիվը։

4560-6540 4056

1452-5421 1245

7485-8754 4578

 

 1. Դեղինով գունավորի՛ր այն դատողությունները, որոնք ճիշտ են:

Ա. Ցանկացած երկնիշ թիվ մեծ է ցանկացած միանիշ թվից:

Բ. Ցանկացած եռանիշ թիվ մեծ է ցանկացած երկնիշ թվից:

Գ. Ցանկացած եռանիշ թիվ մեծ է 300-ից:

Դ. Ցանկացած միանիշ թիվ փոքր է 10-ից:

 

 1. Կազմի՛ր արտահայտություններ և հաշվի՛ր դրանց արժեքը:

Ա. Հաշվի՛ր 1500 և 2800 թվերի գումարի և 1400-ի տարբերությունը: 1500+2800-1400=2900

Բ. 2700 և 900 թվերի տարբերությունը մեծացրո՛ւ 4600-ով: 2700-900+4600=1800+4600=6400

Գ. Գտի՛ր 1400 և 900 թվերի տարբերության կրկնապատիկը: 1400-900×2=500×2=1000

Դ. Հաշվի՛ր 5400 և 1800 թվերի գումարի և 2200-ի տարբերությունը: 5400+1800-2200=5000

 

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․Քանի՞ անգամ ենք գրում 4 թվանշանը  1-50 թվերը գրելու համար։

Պատ՝.4, 14, 24, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Բ․Նարեն ուներ 1000 դրամ, նա իր գումարի կեսը տվեց Արփիին, և Արփին ունեցավ 1500 դրամ: Սկզբում Արփին ինչքա՞ն գումար ուներ:

Լուծում 1500-500=1000

Պատ․՝100դ

Գ․Դանիելը ուներ 3400 դրամ, նա 400 դրամով մատիտներ գնեց, իսկ 1000 դրամով՝ ջրաներկ: Ինչքա՞ն գումար մնաց Դանիելի մոտ:

Լուծում 3400-400-100=2000


Պատ․՝2000

 1. Որոշի՛ր բանջարեղենների թվային արժեքները։

27:3=9

21-2×9=3

19-3:2=8

24-8-9=7

22-8-9=5

 

 

Բազուկ 9

Վարունգ 3

Լոլիկ 8

Գազար 5

 Կաղամբ 7