13.05.2020

 1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:
 2. Թիվը գրի՛ր տառերով վեց հարյուր յոթանասունչորս հազար ութ հարյուր քսան
 3. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 600000+70000+4000+800+20
 4. Հարևան թվերն են 674819, 674821
 5. Հաջորդող թիվն է 674821
 6. Նախորդող թիվն է 674819
 7. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.
6 7 4 8 2 0  
2 5 8 1 4 5 +
9 3 2 9 6 5  

 

6 7 4 8 2 0  
  8 0 8 1 3 +
7 5 5 6 3 3  

 

 1. Փոքրացրո՛ւ 40937-ով, 203451-ով.
6 7 4 8 2 0  
  4 0 9 3 7
6 3 3 8 8 3  

 

6 7 4 8 2 0  
2 0 3 4 5 1
4 7 1 3 6 9  

 

 1. Մեծացրո՛ւ 100 անգամ.674820×100=67482000
 2. Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ. 674820:10=67482
 3. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենափոքր վեցանիշ թիվը. 24678
 4. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենամեծ վեցանիշ թիվը.876420
 5. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր 5 հատ վեցանիշ թիվ. 784260, 402786, 246807, 284760, 824670
 6. Կազմածդ թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով.824670, 784260, 402786, 284760, 246807

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

 

Ա․ Հաշվի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնցից առաջինը 450 է, երկորդը 10 անգամ փոքր է առաջինից, իսկ երրորդը 5 անգամ մեծ է երկորդից։

Լուծում450+45+500=995

Պատ՝995

 

Բ․ Գտի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնից առաջինը 2500 է, երկորդը առաջինից 10 անգամ փոքր է, իսկ երրորդը առաջինից 10 անգամ մեծ է։

Լուծում2500+250+25000=27750

Պատ՝27750

 

 

Գ․ Երեք թվերի գումարը 8000 է։ Առաջին գումարելին 1800 է, որը 2 անգամ փոքր է երկրորդ գումարելիից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում1800+3600=5400 8000-5400=2600

Պատ՝

 

Դ․ Երեք թվերի գումարը 18500 է։ Առաջին գումարելին 4500 է, երկրորդ գումարելին 2 անգամ մեծ է առաջինից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում4500+9000=13500 18500-13500=5000

Պատ՝5000

 

12.05.2020

 1. Համեմատի՛ր և դի՛ր համապատասխան նշանը(<, >, =)։

30 ժ > 180 ր

70 ժ < 8000 ր

20 ժ = 1200 ր

50 ժ > 2900 ր

10 ժ < 601 ր

9 ժ > 480 ր

3 դար < 301 տարի

5 դար > 50 տարի

8 դար > 180 տարի

 

 1. Լրացրո՛ւ աղյուսակը։

Հիշի՛ր

Բաժանարարը կստանաս, եթե բաժանելին բաժանես քանորդի վրա:
Բաժանելին կստանաս, եթե բաժանարարն ու քանորդը բազմապատկես:

Բաժանելի 360 540 2800 8100 63000 24000 24000 2400
Բաժանարար 60 9 30 90 90 24 80 60
Քանորդ 6 60 70 90 700 1000 300 40

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Էլիզան, վճարելով 470 դրամ, գնեց 1 պաղպաղակ, 1 հաց և 1 գաթա։ Մարկը, վճարելով 320 դրամ, գնեց 1 պաղպաղակ և 1  հաց: Որքա՞ն արժե 1 գաթան:

Լուծում470-320=150

Պատ.՝150

Բ․ Արեգը 1 գրիչի, 1 քանոնի և 1 գնդակի համար վճարեց 1240 դրամ: Խաչատուրը 1 գրիչի և 1 քանոնի համար վճարեց 420 դրամ: Որքա՞ն արժե 1 գնդակը։

Լուծում1240-420=820

Պատ.՝820

Գ. 3 տարբեր գույնի ափսեում տարբեր մրգեր են՝ խնձոր, նարինջ և բանան։ Խնձորը կապույտ և սպիտակ ափսեների մեջ չէ։ Նարինջը կապույտ և վարդագույն ափսեների մեջ չէ։ Բանանն ի՞նչ գույնի ափսեի մեջ է։

Պատ.՝

Կապույտ-բանան

վարդագույն-խնձոր

սպիտակ-նարինջ

Ո՞ր հերոսին եմ ինձ նմանեցնում

Երբ մի վատ բան եմ տեսնում, իսկույն զայրանում եմ, քանի որ չեմ սիրում  անարդարություն։ Ինձ թվում է, որ ես նման եմ Սասունցի Դավթին։ Երբ նա իմացավ, որ Սասունը հարկ է տալիս Մսրա Մելիքին, շատ զայրացավ, թամբեց իր Քուռկիկ Ջալալին, կապեց Թուր-Կեծակին և գնաց կռվելու Մսրա Մելիքի դեմ։

05.05.2020

 1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.

ա) երեք հարյուր քառասունհինգ հազար չորս հարյուր տասնչորս — 345414

բ) հինգ հարյուր յոթ հազար ութսունվեց -507086

գ) հարյուր տասներկու հազար քառասունմեկ -112041

դ) հարյուր հիսուներեք հազար չորս հարյուր քսանհինգ -153425

 

 1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

4500 ։ 10  + (5000 : 100 + 5)   x 10 = 450+550=1000

6300 : 63 :  (400 : 8 x 2)  =100:100=1

32 x (5 x 2) + (30 x 20 + 800:10) = 320+600+80=1000

5000 ։ (25 x 4 x 10) =5

500 x (250 : 10 : 5 ) x  10 =25000

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ 5 կգ կարտոֆիլի և 1 կգ  սոխ գնելու համար հարկավոր է 1300 դրամ։ Ինչքա՞ն արժե 1 կգ կարտոֆիլը, եթե 1 կգ սոխն արժե 300 դրամ։

Լուծում1300-300=1000 1000:5=200

Պատ՝200

 

Որքա՞ն գումար է հարկավոր 10-ական կիլոգրամ կարտոֆիլ և սոխ գնելու համար։

Լուծում10×200=2000 300×10=3000 2000+3000=5000

2- րդ տարբերակ 200+300+500 500×10=5000

Պատ՝5000

 

Բ․ 3 կգ կաղամբի  և 1 կգ գազարի համար վճարեցին 740 դրամ։ Ինչքա՞ն արժե 1 կգ կաղամբը, եթե 1 կգ գազարն արժե 200 դրամ։

Լուծում740-200=540 540 540:3=180

Պատ՝180

 

Որքա՞ն գումար է հարկավոր 20-ական կիլոգրամ կաղամբ և գազար գնելու համար։

Լուծում180×20=3600 200×20=4000 4000+3600=7600

Պատ․՝7600

 

Գ․ Երբ Նարեն իր գումարի կեսը տվեց Արեգին, իր մոտ մնաց 400 դրամ։ Ինչքա՞ն  գումար ուներ Նարեն։

Լուծում800-400=400

Պատ՝400

 

Դ․ Երբ Դավիթը կարդաց գրքի էջերի կեսը, մնաց կարդալու 80 էջ։ Քանի՞ էջից էր կազմված գիրքը։

Լուծում80+80=160

70.05.2020

 1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654187 – վեց հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր ութսունյոթ

485950 –չորս ութսունհինգ հարյուր հիսունին  ինը հարյուր հիսուն

475100 – չորս հարյուր յոթանասուհինգ հազար հարյուր

 1. Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով.

9475 =9000+400+70+5

34567 =30000+4000+500+60+7

236149 =200000+30000+6000+100+40+9

 1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

30 x 10=300

70 x 4 =280

50 x 90 =4500

20 x 600 =12000

6000 x 30 =180000

500 :100 =5

9000 : 10 =900

350 : 7 =50

6300 : 900 =7

56000 :  80 =700

 1. Որոշի՛ր յուրաքանչյուր առարկայի արժեքը։

 

Լուծում ռետին-100   450-100=350 մկռատ   450-350=100 քանոն

Պատ՝100

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից մեկական գնելու համար։

Լուծում100+350+100=550

Պատ՝550

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից տասական գնելու համար։

Լուծում550x10=5500

Պատ՝

 

60.05.2020

 1. Կարգային գումարելիների գումարը ներկայացրո՛ւ թվի տեսքով.

500.000 + 20.000 + 2.000 + 300 + 40 + 8 =522348

600.000 + 70.000 + 9.000 + 100 + 30 + 2 =64247

100.000 + 40.000 + 2.000 + 400 + 60 + 7 =142467

900.000 + 80.000 + 1.000 + 200 + 30 + 1 =981231

 1. Հաշվի ՛ր արտահայության արժեքը։

 

672 ։ 6 + 2400 ։ 600 + 521 x 4 =2200

480 : 80 + ( 54 — 240 : 60 ) : 50 =7

9 — 50 x ( 360 — 40 x 9 ) = 9

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Մի դաշտից հավաքեցին 340 կգ լոլիկ, մյուսից՝ 560 կգ։ Ամբողջ լոլիկը լցրին  10 կգ տարողությամբ արկղերի մեջ։ Հաշվի՛ր, թե քանի արկղ օգտագործվեց։

Լուծում  340+560=900 900:10=90

Պատ՝90

 

Բ․ Պապիկը մի ծառից քաղեց 40 կգ ծիրան, իսկ մյուսից՝ 4 անգամ ավելի և հավասարապես տեղավորեց 20 արկղի մեջ։ Քանի՞ կիլոգրամ ծիրան նա լցրեց յուրաքանչյուր արկղի մեջ։

Լուծում40×4=160 160:20=8

Պատ՝8

 

Գ․ Կարմիր և կապույտ ժապավենների ընդհանուր երկարությունը 850 մ է։ Քանի՞ մետր է կարմիր ժապավենը, եթե գիտենք, որ այն 250 մետրով երկար է կապույտ ժապավենից։

Լուծում850-250-600 600:2=300 300+250=550 850-550=300

Պատ՝300, 550

Դ․ Մեծ և փոքր լողավազաններում միասին լողում է 45 երեխա։ Քանի՞ երեխա է լողում փոքր լողավազանում, եթե գիտենք, որ մեծ լողավազանում 5-ով շատ երեխա է լողում։

Լուծում45-5=40 40:2=20 20+5=25

Պատ՝25, 20

Ե․ Նանեն գնել է 4 կոնֆետ, իսկ Արփին՝ 7 կոնֆետ։ Ինչքա՞ն գումար է վճարելու Արփին, եթե գիտենք, որ Նանեն վճարել է 200 դրամ։

Լուծում200:4=50 70×50=350

Պատ՝350