1. Ինչո՞վ է աչքի ընկնում բանաստեղծությունը՝ գույնո՞վ, ձայնո՞վ, թե՞ շարժումով: Դո՛ւրս գրիր այն տողերը, որտեղ “գույն” կա: Ինձ համար բանաստեղծության մեյ և՛ գույն, և՛ շարժում, և՛ ձայն կա, դժվար է առանձնացնել որևէ մեկը։

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է,

Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ,

Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են,

Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ:

4.Գրի՛ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Ոսկեզօծվել-10տ․11հ , տերև-,4տ, 5հ, ոսկի-,4տ 5հ, ջրվեժ-5տ 5հ

5.Բանաստեղծությունը գրավոր պատմի՛ր և նկարի՛ր:

Շատ գեղեցիկ աշուն է, ամեն ինչ ոսկեգույն է, դեղին, որ կարծես հրդեհ բռնկված լինի։ Քամին համերգ է տալիս ջրվեժի, առվակի, ծառի, ծտերի համար, որոնք ծափահարում են նրան։ Իսկ նա հավաքում է գետնատարած ոսկին՛ մեծահարուստի նման։