Ճամփորդական պատում

Մենք գնացել էինք Էրեբունի թանգարան։ Դեռ փոքր ժամանակ սիրել եմ բահով փորել հողը և տեսնել՝ ինչ կա նրա մեջ։ Թանգարանում մենք պեղումներ կատարեցինք, կավի ամանի բեկորներ գտանք։ Մեզ ցույց տվեցին, թե ինչպես են հնէաբանները գտածոները մաքրում փոշուց խոզանակով, տեսանք Արգիշտի Ա արքայի կառուցած Էրեբունի ամրոցի մասին արձանագրությունը։Մեր քաղաքը հիմնադրվել մ․թ․ա․782 թ և մեծ է Հրոմից 29 տարով: Այդ օրը շատ հետաքրքիր անցավ։

4.Կետերը փոխարինի´ր  բ,  պ  կամ  փ  տառերով (բ-պ-փ-ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ): Շարքի բառերից նշված երեքը կհանդիպես  հեքիաթում: Փորձիր գտնել  այդ բառերը հեքիաթում և դուրս գրել նախադասությունները: 

Սուրբ,  սրբել,  դարբին,  խաբել,  թպրտալ, ճամփա,  երփներանգ,  երբեք,  համբուրել,  փրփրել, հինգշաբթի, ճամփորդ,  դարպաս,  ճանապարհ,  խաբկանք,  աղբանոց,  իբրև,  եղբայր:

Հաշվի՛ր

2184-725+96542-7205=90796

                     
1) 2184    2)96542   
    725       7205   
   1459      89337   
                     
                     
   3)+ 1459           
     89337           
     90796           
                     

1000:4 8:200=10

                     
 1)10004     2) x250  
      250        8  
             2000  
                     
                    
                     
     3) 2000200      
        200 10       
        0           
                     
                     
                     

215 4:20 30=1290

                        
                        
                        
  215x4=860             
                        
  860:20=43             
                        
  43x30=1290            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

8592-657+124567-7025=125477

                        
  8592   124567  132502 
  657  +  7935   7025 
  7935   132502  125477 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

5100:6 40:200=170

                        
 5100:6=850             
                        
 850x40=34000           
                        
 34000:200=170          
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

33600:60:70 22=

                        
 33600:60=560           
                        
 560:70=8               
                        
 8x22=176               
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Օրինաչափություններ

1 Ըստ օրինաչափության՝ գտի՛ր տրված հաջորդականության հերթական անդամը։

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31,

244, 246, 248, 250, 252, 254, 256

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

1, 4, 9, 14, 23, 37

3, 6, 12, 24, 48, 96

78, 71, 64, 57, 50, 43

147, 136, 125, 114, 103

2 Կռահի՛ր օրինաչափությունը և պարզի՛ր, թե որ թիվը պետք է լինի դատարկ վանդակում։

125616
176121
2510226
428543
14361265
114  218
643111421
515 269

3․ Ի՞նչ թիվ պետք է գրել բաց թողնված տեղում։

Սեբաստացիական հանելուկներ

ՈՒսուցչուհին իմ սիրոուն,

Հայերեն է սովորեցնում,

Հետաքրքիր դաս ենք անում,

ՈՒ բազմազան բառեր սերտում։

(Ընկեր Քրիստինե)

Իմ սիրելի սենյակը

Կանաչ այգի է հիշեցնում,

Տարբեր փափուկ էակներ,

Որ սպասում են մեր սիրուն։

(Բուսաբանության սենյակ)

We Are Our Mountains

he use of the monument during a video clip preceding a performance at Eurovision Song Contest 2009 was the first of several political conflicts during the competition surrounding Armenia and Azerbaijan. The conflict stemmed from an introductory «postcard» video played before Armenia’s performance in a semi-final round, which depicted the monument alongside other symbols of Armenia. Representatives from Azerbaijan complained to the European Broadcasting Union about the use of «We Are Our Mountains» in the Armenian intro, since the territory of Nagorno-Karabakh is de jure part of Azerbaijan.[2] In response to the complaint, the image was edited out of the video in the finals. However, Armenia retaliated for the decision by including multiple images of the monument in its voting presentation—on a video screen in the background, and on the back of their spokesperson, Sirusho’s, clipboard.

Պարապմունք 34

Ուղղանկյուն։ Ուղղանկյան պարագծի և մակերեսի հաշվումը

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 3 սմ է, մյուսը` 7սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակեեսը։S=7×3=21սմ² P=2×3+2×7=20սմ

2Ուղղանկյան կողմերից մեկը 5 սմ է, մյուսը` 9սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակեեսը։S=5×9=45սմ² P=5+5+9+9=2×5+2×9=28սմ

3 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, մյուսը` 18սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակեեսը։P=(25+18)x2=86սմ S=25×18=450սմ²

4Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 3600 սմ2  է, իսկ կողմերից մեկը՝ 40սմ։ 3600:40=90սմ P=(40+90)x2=260սմ

5. Ուղղանկյան լայնությունը 23 մ է, իսկ երկարությունը լայնությունից մեծ է 7 մ-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը։ 23+7=30 S=23×30=690սմ²

6.Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 16 սմ է։16+16=2×16=32սմ

 7. Քառակուսու կողմը 4 մ է։ 3 այդպիսի քառակուսիների կպցնելով իրար ստացվել է ուղղանկյուն։ Գտեք այդ ուղղանկյան մակերեսը։ 4×3=12 12×4=48սմ²

8 Երբ ուղղանկյան լայնությունը մեծացրեցին 5 սմ-ով, իսկ երկարությունը՝ 10 սմ-ով, ապա ստացված ուղղանկյան պարագիծը հավասարվեց 80 սմ-ի։ Որքա՞ն էր ուղղանկյան պարագիծը։80սմ

Տնային առաջադրանք

1 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 2սմ է, մյուսը` 6սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը:P=2+2+6+6=(2+6)x2=16սմ

2Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 2400 սմ2  է, իսկ կողմերից մեկը՝ 30սմ։2400:30=80 P=(30+80)x2=220սմ

3․ Ուղղանկյան լայնությունը 14 մ է, իսկ երկարությունը լայնությունից մեծ է 5 մ-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը։S=14×19=275սմ²

4. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 36 սմ է։  P=36+36=2×36=72

Քառակուսի։ Քառակուսու պարագծի և մակերեսի  հաշվումը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Հաշվի՛ր 12սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։P=4×12=48սմ

2․ Հաշվի՛ր 3դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։S=3×3=9դմ²

3․ Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 36սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։36:3=12սմ S=12×12=144սմ²

4․ Քառակուսու պարագիծը 36 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 36:4=9 S=9×9=81սմ²

5․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 25սմ2 է։ P=4×5=20սմ

6․ Քառակուսու պարագիծը 100դմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։100:4=25դմ S=25×25=625դմ²

Տնային առաջադրանք

1․ Հաշվի՛ր 21սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։ P=4×21=84սմ

2․ Հաշվի՛ր 8դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։ S=8×8=64դմ²

3․Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 42սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 42:3=14 S=14×14=196սմ²

4․ Քառակուսու պարագիծը 44 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 44:4=11 S=11×11=121սմ²

5․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 49սմ2 է։ P=4×7=28սմ

1. Գրի´ր բառամիջումէ ունեցող  5 բառ  (է-ե-ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ) :

Օրինակ՝  ամենաէժան, մանրէ, երբևէ, առէջ, անէանալ

2.Գրի´ր բառամիջումօ  ունեցող  5 բառ  (օ-ո-ի ուղղագրությունը տե՛սայստեղ:

Օրինակ՝ անօգնական, անօգուտ, չօգնել, կեսօր, այսօր, ոսկեզօծ, մեղմօրոր

3. Գրածդ  բառերը գործածելով՝ փոքրիկ պատմություն հորինիր (5-7 նախադասությամբ): Այսօր կեսօրին անօգնական շունիկը պառկել էր միջօրէի արևի տակ և անթարթ նայում էր անցորդներին։ Երբևէ ես նրան այդքան տխուր չէի տեսել։ Ես ու եղբայրս անասնաբույժ կանչեցինք, որը նրան դեղեր նշանակեց մանրէների դեմ։ Մի քանի օրից շունիկս առողջացավ։

Մտածկժոտ Աշուն

Մշուշների շղարշի տակ

Աշնան խաշամն է խշխշում,

Քամու ձեռքերն անհամարձակ,

Ամպի փեշերն են քաշքշում:

Ամպը լեզուն կուլ է տվել,

Հնար չունի որոտալու:

Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,

Չէ, երևի ձյուն է գալու:

Առաջադրանքներ

 1. Կապույտով նշված բառերը բացատրի՛ր: Խաշամն-չոր տերև, անհամարձակ-առանձ համարձակության, որոտալու-ամպի ձայն հանելը գոռգոռալը, կծկվել-կուչ գալ։

2. Կանաչով նշված բառերի հոմանիշները գրի՛ր: Մշուշների շղարշ-մշուշներ ամպ թուխպ մառախուխ, Քամու- քամի փոթորիկ հողմ խորշակ մրրիկ,

3. Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը:

Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,

Չէ, երևի ձյուն է գալու:

4. Կարդալիս՝