Մաթեմատիկա 03.03

Հաշվի՛ր հարմար եղանակով:

240 + 190 + 160 + 210 =800

340 + 120 + 360 + 180 = 1000

450 + 210 + 150 + 90 =900

450 – 70 – 50 =330

370 – 90 – 170 =110

630 – 180 – 130 =320

2. Թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով:

Ա․ 4510, 4150, 4015, 4105, 4501, 4510

Բ․ 5670, 5067, 5607, 5760, 5706, 5076

5670, 5067, 5607, 5760, 5706, 5760

5067, 5076, 5607, 5670, 5706, 5760

3. Ո՞ր կտրոն է պոկվել պատկերից: Պատասխան՝4

4. Լրացրո՛ւ աղյուսակի դատարկ վանդակները։

1 հատի/ կտորի արժեքը 2 հատի արժեքը 3 հատի արժեքը 4 հատի արժեքը

Կարկանդակ 5 0 դրամ 100դ 150դ 200դ

Փքաբլիթ 100 դրամ 200դ 300դ 400դ

Թխվածքաբլիթ 200 դրամ 400դ 600դ 800դ

Պիցցա 150 դրամ 300դ 450դ 600դ

Հալվա 30 դրամ 60դ 90դ 120դ

Ա․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր մեկ կարկանդակ և երեք փքաբլիթ գնելու համար։50+300=350

Բ․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր հինգ կտոր պիցցա և երկու կտոր հալվա գնելու համար։750+60=810

Գ․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր երկու կտոր թխվածքբլիթ և երեք կտոր հալվա գնելու համար։400+90+490