Հեքիաթ,  ակցիա,   բամիա , այծյամ,  էներգիա,  Անդրեաս,  եղյամ,

էքսկուրսիա, խավյար,  կղզյակ,  Սուքիաս,  կրիա,   միլիարդ,  վայրկյան,  Բենիամին,

մումիա,  Սիսիան,  փասյան,  միմյանց,  Արաքսյա, դաստիարակ,  լյարդ,  քիմիա,

օվկիանոս, անցյալ Ազարիա, Անանյա, Եղյա,  Երեմիա,  հեծյալ,

Զաքարյա, Մարիամ, Ամալյա,  Օֆելյա։

Իսկ այտեղ ըստ անհրաժեշտության գրեք յ տառը։

Կայուուն, հայելի, Միքայել, զրոյական, էություն, նայել,   վայելել,

 էակ,   ատամնաբույժ, Ռաֆայել, միայն, պոեմ, պոետ,

միասին, հիանալ, թեյել, խնայել, հիանալ, որդիական։

Հայկական լեռնաշխարհ

Բացատրել «հայրենիք» հասկացությունը։

Աշխարի բոլոր ժողովուրդներն ունեն իրենց հայրենիքը, դա այն տարածքն է որտեղ նրանք ապրում են դարեր շարունակ, կերտում՝ իրենց պատմությունը, ստեղծում մշակութային արժեքներ։
• Ո՞րն է հայ ժողովրդի հայրենիքը։

Հայերի հայրենիքը Հայաստանն է։
• Ի՞նչ անվանումներով է հայտնի հայոց հայրենիքը։

Մեր հայրենիքը կոչել են Ուրարտու, Արմենիա, իսկ մեր հարևան վրացիները՝ Սոմխեթի։
• Ի՞նչ ժողովրդներ են ապրում ՀՀ-ում։ Հայաստանում բնակվում հայեր, որոնք բնիկներն են և կազմում են մեծամասնություն սակայն ապրում են նաև ազգային փոքրամասնություններ, որոնք կորցրել են իրենց հայրենիքն ու բնակվում են Հայաստանում. դրանք են՝ եզդիները, քրդերը, ասորիները, կան նաև մոլոկաններ, ռուսներ, վրացիներ, պարսիկներ, հնդիկներ։
• Նկարագրել Հայկական լեռնաշխարհի տեղն ու դիրքը։

Հայաստանի տարածքը հարևան երկրների համեմատ բարձր է։ Այդ պատճառով հաճախ անվանում են նաև Լեռնաին երկիր, Լեռնաին կղզի։ Հայկական լեռնաշխարհի սահմանները հարավում հասնում են Հայկական Տավրոսի, հյուսիս-արևմուտք Պոնտոսի լեռներին։ Հյուսիսում կուր գետն է արևելքում Կասպից ծովը և Ուրմիա լիճը։ Արևմութքում Փոքրասիական սարահարթը։ Լեռնաշխհարի կենտրոնական մասը կոչվել է Միջնաշխարհ։
• Ի՞նչ լճեր կան հայկական լեռնաշխարհում, ո՞ր լիճն է գտնվում ՀՀ ներկայիս տարածքում։ Եղե՞լ եք արդյոք այդ լճի ափին։ Ի՞նչ գիտես լճի մասին։

Հայկական լեռնաշխարհում կան երեք խոշոր լճեր՝ Ուրմիա, Վանա և Սևանա։ Այժմ ՀՀ միակ լիճը Սևանն է, որ կոչում ենք նաև Գեղամա ծսվ։ Մենք հաճախ ենք լինում Սևանում, քանի որ այն Երևանից հեռու է ընդամենը 60կմ-ով։
•  Ի՞նչ լեռներ կան Հայկական լեռնաշխարհում։

Հայկական բարձրավանդակի ամենա բարձր լեռը Մեծ Արարատն է (Մասիս-5165, Սիս-3925մ) Արարատից արևմուտք ձգվում է Հայկական պար լեռնաշղթան ՀՀ ամենա բարձր լեռը Արագածն է (4096մ)։ Բոլոր լեռները հրաբխային հանգած գագաթներ են, բացի մեկից, որը հանգած չէ (Թոնդուրեկն է։)