Հայոց լեզու 5

40. Հիմնական իմաստով

Փոխաբերական իմաստով

Փոխաբերական իմաստով

Փոխաբերական իմաստով

Փոխաբերական իմաստով

41․ Ծաղիկ և գլուխ բառերը բազմիմաստ բառեր են