Դասարանում․ 29.09.2021

Հարևան -6 տառ, 7 հնչյուն

Սևան- 5 տառ, 6 հնչյուն

ոզնի- 4 տառ, 5 հնչյուն

եղանակ- 6 տառ, 7 հնչյուն

տերևաթափ- 8 տառ, 10 հնչյուն

ոհմակ- 5 տառ, 6 հնչյուն

անօթևան- 7 տառ, 9 հնչյուն

Ելակ- 4 տառ, 5 հնչյուն

ամենաերկար- 10 տառ, 12 հնչյուն

1 Հեծյալը առաջին օրը անցավ 62կմ, երկրորդ օրը՝ 15կմ-ով ավելի։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ հեծյալը երկու օրում։

62+77=139

2 Գյուղն ունի 5632 բնակիչ։ Նրանցից 1920-ը տղամարդիկ են, 2053-ը՝ կանայք, մնացածները՝ երեխաներ։ Քանի՞ երեխա է ապրում գյուղում։

5632-1920-2053=1659 (երեխա)

3. Կարմիր զարդատուփում կա 10 մատանի, կապույտ զարդատուփում՝ 7մատանիով ավելի, իսկ կանաչ զարդատուփու՝ 3 մատանիով ավելի, քան կապույտում։ Ընդամենը քանի՞ մատանի կա երեք զարդատուփերում։

10+7=17 17+3=20 10+17+20=47 (մատանի

Տնային առաջադրանքներ

1.Գարնանը այգում տնկեցին 200 ծառ, որոնցից 48-ը նռենիներ էին, մնացածները՝ դեղձենիներ։ Դեղձենու տնկիներից 52-ը չարմատակալեցին։ Այգում քանի՞ դեղձենի ծաղկեց այդ գարնանը։

200-48=158 158-58=102 ծառ

2. Մի տոպրակում կա 264 ընկույզ, իսկ մյուսում՝ 305։ Առաջին տոպրակից երկրորդ տեղափոխեցին 82 ընկույզ, ապա երկրորդից առաջին՝ 117 ընկույզ։ Քանի՞ ընկույզ եղավ տոպրակներից ամեն մեկում։

264-62+305=507 305-17+264=552

Հայոց լեզու 5

7. ականջօղ, արդուկ, բերրի, գաղտնի, գզվրոտց, դաստիարակ, ելևէջ, երախտիկ, երբեք, երբևէ, զարթնել, զվարթնել, թղթակից հեքիաթ ասաց, մրրիկ, որևեն, որևիցե, տարրական, օրրան

8.ա աթոռ, բարձ, գորգ, դուռ, զգեստապահարան, մախճակալ

բ Հարրի Փոտեր, Փոքրիք Իշխան

գ Դրոն, կունաի,

9. երդ-երգ, երբ-որբ, որթ-որմ, որձ-որկ, որմ-որս, որձ-որս, որջ-ողջ, Հորդ-հորթ, Հորդ-հարս, ուղտ-ուխտ, աղտ-ախտ, գիրք-գիրկ

10. Հնչեղ հնչյուն, բարեհունչ հնչել

Գեղեցկաձայն ձայնել, ձայնեղ զայն

․ Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները.

24=1, 2, 3, 6, 8, 12

36=1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18

19=1,

2․ Թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով․

654,3785,7452,95, 3784

95, 654, 3784, 3785, 7452

3.  Հայտնի է , որ թիվը բաժանվում է  9-ի, ի՞նչ թվանշան  պետք է գրված լինի *-ի փոխարեն:

  7110       

4. Արտահայտի՛ր 8կմ6մ5դմ-ը դեցիմետրերով։

8կմ6մ5դմ=800դմ 60դմ 5դմ=865դմ

5. Բերված օրինակներում աստղանիշները փոխարինել անհրաժեշտ թվանշաններով

ա)

6950-4094=2856

բ)

27×35+135+81=945

7. Ուղղանկյան երկարությունը 16 սմ է, իսկ լայնությունը 2 անգամ փոքր է երկարությունից: Գտի՛ր այդ ուղղանկյան մակերեսը:

S=AxB

S=16x(16:2)=128սմ2

8. Երկու մառաններում 1183 շիշ գինի կա, առաջինում երկրորդից 183-ով ավելի է։ Ամեն մառանում քանի՞ շիշ գինի կա։

1183-183=1000

1000:500=2

500+183=683

9. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը․

10 Մի շարքում կանգնած են Անին, Դավիթը, Սյուզին, Նարեկը և Արենը: Անին գտնվում է Սյուզիից ձախ, բայց Նարեկից աջ: Նարեկն ու Արենը իրար կողք կանգնած չեն, իսկ Դավիթը չի գտնվում ո՛չ Նարեկի կողքը, ո՛չ Արենի կողքը, ո՛չ էլ Անիի կողքը: Ի՞նչ հերթականությամբ են կանգնած նրանք: Նարեկ, Անի, Արեն, Սյուզի, Դավիթ

Գործնական աշխատանք

Ֆոտոշարքը պարտադիր է, որպեսզի տեսանելի լինի, որ աշխատանքը դուք եք կատարել։ Կարող եք պատրաստել նաև տեսաֆիլմ։

Ընթացքը

Քեզ կօգնի ուսումնական տեսանյութը