Տաք ձմեռ

Ես վերկացա ու տեսնում եմ ձյուն է գալիս։ Ես շատ ուրախացա, հագա իմ բոթասները և գնացի խաղալու։ Երբ ձյուն վերցրեցի ձեռքս, այն շատ տաք էր, շատ զարմացա։ Ես նորից վերցրեցի, ձնագնդիկը իսկապես տաք էր, և ես պառկեցի ձյան վրա։ Ձյունը այնքան տաք էր, որ ես չէի դիմանում։ Շատ արագ գնացի տուն, սառը ջուր բացեցի և ասացի էլ չեմ գնա ձյուն խաղալու։