1. Գրի´ր բառամիջումէ ունեցող  5 բառ  (է-ե-ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ) :

Օրինակ՝  ամենաէժան, մանրէ, երբևէ, առէջ, անէանալ

2.Գրի´ր բառամիջումօ  ունեցող  5 բառ  (օ-ո-ի ուղղագրությունը տե՛սայստեղ:

Օրինակ՝ անօգնական, անօգուտ, չօգնել, կեսօր, այսօր, ոսկեզօծ, մեղմօրոր

3. Գրածդ  բառերը գործածելով՝ փոքրիկ պատմություն հորինիր (5-7 նախադասությամբ): Այսօր կեսօրին անօգնական շունիկը պառկել էր միջօրէի արևի տակ և անթարթ նայում էր անցորդներին։ Երբևէ ես նրան այդքան տխուր չէի տեսել։ Ես ու եղբայրս անասնաբույժ կանչեցինք, որը նրան դեղեր նշանակեց մանրէների դեմ։ Մի քանի օրից շունիկս առողջացավ։