Անուն-Ազգանուն։Լեո Մելիքյան

Դասարան5-1

Ճամբարային խումբ-Օտարալեզու թատերասերների խումբ

Լրացուցիչ կրթություն-Չեմ հաճախում

Երկարօրյա ծառայություն-այո

Երթուղային ծառայություն-այո