Մեղու

                                                                 ճաշ

                                                                   ծածկոց

                                                                   բառ

                                                                   Անգլիա

                                                                 կօշիկ

                                                                    ասեղ

                                                                սոխակ

                                                               …………………….սեւ………………………..

                                                               ……………………….գլուխ…………………………….

                                                              …………………………ելակ…………………………

Վարդ                                  քար                                      հաց                                              բառ

                                                       ……………………….վարդ……………………….

Վախնալ                          խմել                                  բանալ                                             ուտել

                                                        ………………………..Վախնալ……………………….

Գտէ՛ք պահուած բառը

                                                   ……………………………. ող…………………..

Ներբան:  գոյական, Ոտքի, կօշիկի ներքեւի մասը

Զիստ: գոյական, Սրունքի հաստ մաս՝ (ծունկէն վեր)

Կոնք: Ողնայարաւորներու իրանը սահմանաւորող երկու մեծ եւ երկու փոքր ոսկորներ

Սրունք:  Մարմնի ստորին անդամ

Բազուկ: թեւ

Դաստակ: Ձեռքը բազուկին կապող մաս