Ճամբարային առաջին օրվա ամփոփում

Մեր մոտ դասսերի տեղը ջոկատ էր։ և մենք մեր ջոկատի դասարանի հետ, սարքեցինք խնդիրներ։ Ես սարքեցի խնդիր երկրների հետ որ պետքե դրոշները գուշակես։

https://quizizz.com/join/quiz/63bbaaa84df771001de77f59/start?studentShare=true այս իմ ստեղծած խաղն է

2)mother

3)grandmother

4)daughters

5)sister

Elizabeth-grandmother

Claire-mother

Jonathan-father

Mike-uncle

Sarah-aunth

William-brother

Olivia-sister

Joseph-cousin;

I-my, you-your, she-her, he-his, it-its, we-our, you-your, they-their.

1) your

2) his

3) their

4) her

5) our

6) your

Առաջադրանքներ

334:Մետաղադրամը գցել են 15 անգամ։ «Զինանիշը» ընկել է 7 անգամ։
Ինչի՞ են հավասար «զինանիշ» ընկնելու և «թիվ» ընկնելու հաճախականությունները։ 8/15

335: Խաղոսկրը գցել են 17 անգամ։ 1, 2, 3, 5, 6 թվերը բացվել են համապատասխանաբար 3, 2, 4, 4, 1 անգամ։ Ինչի՞ է հավասար 4 բացվելու հաճախականությունը: 50%

338:Դուք վերցնում եք մի թերթիկ 150 համարակալված թերթիկների
տրցակից։ Ինչի՞ է հավասար այն բանի հավանականությունը, որ
վերցված թերթիկի համարը կլինի 99։ դա 100⁒ ճիշտ է։

340:աղոսկրը գցելիս որքա՞ն է կենտ թիվ բացվելու հավանականությունը։հավանականությունը 50/50

342:Զամբյուղում կա 2 կանաչ և 3 կարմիր խնձոր։ Զամբյուղից մեկ
պատահական խնձոր են վերցնում։ Ի՞նչ հավանականություն կա,
որ այդ խնձորը՝ ա) կարմիր է, բ) կանաչ է, գ) դեղին է։ ա)40% բ)60% գ)0%

346:Աղյուսակում ներկայացված են էլեկտրական ջրատաքացուցիչում
ջրի տաքանալու տվյալները.
Ջերմաստիճանը 15 30 45 60 80 100 95 90 85
Ժամանակը՝ րոպեներով 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Կազմե՛ք ջրի ջերմության փոփոխության գրաֆիկը և պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
ա) Ո՞ր պահին է անջատվել ջրատաքացուցիչը։ 9
բ) Որքա՞ն է եղել ջրի առավելագույն ջերմաստիճանը։100
գ) Որքա՞ն է եղել ջրի նվազագույն ջերմաստիճանը։15
դ) Որքանո՞վ է փոխվել ջրի ջերմաստիճանը առաջին 5 րոպեի
ընթացքում և վերջին 3 րոպեի ընթացքում։ 85,60

348։30 սմ երկարությամբ հատվածը բաժանե՛ք երկու հատվածների,
որոնց երկարությունները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2։ 3։ 30։5=6սմ 6×2=12սմ 3×6=18սմ Պատ․՝6սմ,12սմ,18սմ

  1. Ի՞նչ է այրումը։Ի՞նչով է ուղեկցվում այն։

Այրումը քիմիական ռեակցիյա է, որն ուղեկցվում է ջերմության և լույսի անջատումով։

2. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։ Որպեսզի այրում առաջանա հարկավոր է նյութը նախապես տաքացնել մինչև բռնկման ջերմաստիճան։

3. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։

Կա 2 պայման` ջերմաստիճանի իջեցում և թթվածնի մուտքի դադարեցնում։ Կրակն արագ և արդյունավետ մարելու համար կան հատուկ սարքեր՝ կրակմարիչներ։

4. Ի՞նչպես կվարվեք,եթե բնակարանում գազի հոտ զգաք։

Բացել պատուհաները, օդափոխել բնակարանը, փակել գազասարքերի սնող գազախողովակների վրա դրված, զանգահարել գազի վթարային ծառայություն 1-04 հեռախոսհամարով։ Արգելվում է օգտագործել լուցկի, ծխել, անջատել կամ միացնել էլեկտրական սարքեր։

Ընտրիր բոլոր կանոնավոր կոտորակները:

9/7

9/8

88/24

8/104

3/13

104/16

16/24

11/88

2.Ներկայացրու2 թիվը 5 հայտարարով կոտորակի տեսքով:

2=10/5

3.Ութ խնձորը պետք է հավասար բաժանել 9տղաների միջև (խնձորները միանման են):

Որքա՞ն կհասնի յուրաքանչյուրին:

apple.jpg

Պատասխան՝  խնձոր:

4.Գրիր խառը թիվը՝ հինգ ամբողջ յոթտասներեքերորդ:

5/73

5.Կոտորակը ներկայացրու բնական թվի տեսքով:

20/5=4

6. Անջատիր անկանոն կոտորակի ամբողջ մասը՝

276/11= 25 9/11

7. Քանորդը գրիր խառը թվի տեսքով՝

379:21= /

8.Ներկայացրու 5 8/12 խառը թիվը անկանոն կոտորակի տեսքով:

5 8/12= /

9. k-ի բերված արժեքներից ընտրիր այնպիսինները, որոնց դեպքում 3543−k կոտորակը կանոնավոր է:

8

7

2

1

4

5

9

3

6

10.Լուծիր հավասարումը՝ t−3/20=8

11.Պատասխան՝ t=

Լուծիր հավասարումը՝

294/x+15=7

Պատասխան՝ x=

12.n-ի բերված արժեքներից ընտրիր այնպիսինները, որոնց դեպքում 24−n20 կոտորակը անկանոն է:

2

7

1

9

6

5

8

3

Ամենամեձ և ամենափոքր ընդանուր բազմապատիկը

.Արդյո՞ք 55 և 58 թվերը փոխադարձաբար պարզ են, եթե նրանց պարզ արտադրիչների վերլուծությունը այսպիսին է՝

55=5⋅11 58=2⋅29

Պատասխան՝ այո

2.Որոշիր բոլոր այն թվերը, որոնք x/6 կանոնավոր կոտորակի համարիչում x-ի փոխարեն տեղադրելով կոտորակի համարիչը և հայտարարում գրված 6 թիվը՝ լինեն փոխադարձաբար պարզ թվեր:

Պատասխան (թվերը գրիր աճման կարգով, առանց բաց տեղերի՝ դրանք անջատելով ; նշանի միջոցով):

x/6 կոտորակի համարիչում կարելի է տեղադրել x= 6/6, 12/6, 18/6, 24/6, 30/6, 36/6 թվերը:

3. Ճի՞շտ է, որ ԱԸԲազ [10;12]=30 Պատասխան՝ այո

4.Հաշվիր ԱԸԲաժ(33;21)-ը: Պատասխան՝ ԱԸԲաժ(33;21)= այո

5.ԳտիրԱԸԲազ [77;20]-ը

Պատասխան՝ ԱԸԲազ [77;20]= այո

6.Որոշիր60, 70 և 80 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

Պատասխան՝ ԱԸԲաժ(60;70;80)=10

7.Մարզադպրոցի համար գնել են 172 կարճ թևերով և 387 երկար թևերով մարզաշապիկներ: Մարզաշապիկները բաժանել են կոմպլեկտների, այնպես որ յուրաքանչյուրում լինեն միևնույն թվով մարզաշապիկներ երկու տեսակներից և

                                                                    Մեղու

                                                                 ճաշ

                                                                   ծածկոց

                                                                   բառ

                                                                   Անգլիա

                                                                 կօշիկ

                                                                    ասեղ

                                                                սոխակ

                                                               …………………….սեւ………………………..

                                                               ……………………….գլուխ…………………………….

                                                              …………………………ելակ…………………………

Վարդ                                  քար                                      հաց                                              բառ

                                                       ……………………….վարդ……………………….

Վախնալ                          խմել                                  բանալ                                             ուտել

                                                        ………………………..Վախնալ……………………….

Գտէ՛ք պահուած բառը

                                                   ……………………………. ող…………………..

Ներբան:  գոյական, Ոտքի, կօշիկի ներքեւի մասը

Զիստ: գոյական, Սրունքի հաստ մաս՝ (ծունկէն վեր)

Կոնք: Ողնայարաւորներու իրանը սահմանաւորող երկու մեծ եւ երկու փոքր ոսկորներ

Սրունք:  Մարմնի ստորին անդամ

Բազուկ: թեւ

Դաստակ: Ձեռքը բազուկին կապող մաս

ՈՒՐԱՐՏՈՒ.ՎԱՆԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԳԻՇՏԻ ԱՌԱՋԻՆ. ԷՐԵԲՈՒՆԻ

Մ. թ. ա. 9-րդ դարում Հայկական լեռնաշխարհի Վանա լճի ավազանում առաջացավ Վանի հայկական (Արարատյան) թագավորությունը` Ուրարտուն, Բիայնիլին: Պետության հիմնադիրը Արամե թագավորն էր: Վանի թագավորությունը ժամանակի ամենազարգացած տերություններից էր:

Թագավորության Արգիշտի Առաջին արքան կառուցեց Էրեբունի բերդաքաղաք: Առաջին բնակիչները զինվորներ էին` թվով 6600: Արգիշտի Առաջինի թողած սեպագիր արձանագրությունը համարվում է Երեւանի ծննդյան վկայականը։ Առձանագրության մեջ Արգիշտի թագավորհ վկայում է. «Խալդ աստծո մեծությամբ Արգիշտին՝ Մենուայի որդին, այս անառիկ ամրոցը կառուցեց և անվանեց Էրեբունի քաղաք՝ ի հզորություն Բիայնա երկրի և ի սարսափ  թշնամիների: Արգիշտին ասում է… Հողն ամայի էր, այստեղ ես մեծ գործեր կատարեցի: Խալդ աստծո մեծությամբ Արգիշտի՝ Մենուայի որդի, արքա հզոր, արքա Բիայնա երկրի, տերը Տուշպա քաղաքի»:

Պահպանված պատմական այդ արձանագրությունը հնարավորություն է տվել գիտնականներին հստակեցնելու Երևանի ծննդյան տարեթիվը` մ. թ. ա. 782թ.: Էրեբունի-Երևանը հիմնադրվել է Հռոմից 29 տարի առաջ, Բաբելոնի, Նինվեի ու Պերսեպոլիսի հասակակիցն է, բայց, ի տարբերություն վերջիններիս, դարձել է 21-րդ դարի ծաղկուն քաղաքներից մեկը:
Դարերի ընթացքում մեծ է եղել քաղաքի դերը Հայաստանի տնտեսական և հասարակական-քաղաքական կյանքում: Առևտրի այդ մեծ կենտրոնով էին անցնում քարավանային բազմաթիվ ճանապարհներ:  Հնագիտական պեղումները վկայում են, որ Էրեբունին վարչական խոշոր կենտրոն էր` ամենահզորը Արարատյան դաշտում
Դարերի ընթացքում քաղաքը մնացել է կանգուն` անցնելով բազում արհավիրքների ու փորձությունների միջով: Անթիվ են եղել ասորիների, հռոմեացիների, բյուզանդացիների, պարսիկների, արաբների, սելջուկների, մոնղոլների ու թուրքերի ասպատակությունները, բայց ժողովուրդը շարունակում էր արարել` դիմակայելով բոլոր արհավիրքները: Զուգահեռաբար ստեղծվել է քաղաքակրթություն` արժեքավոր մշակույթով ու գիտությամբ:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

  • Ե՞րբ է համարվում Երեւանի ծննդյան տարեթիվը։ 782թ․
  • Ո՞վ է Երեւան դարձած Էրեբունի քաղաքը կառուցել։ Արգիշտի առաջին
  • Որտե՞ղ է կառուցվել Էրեբունի քաղաքը։ Երեւանում
  • Որքա՞ն հին է Երեւանը։ Շատ

Անհատական ուսումնական պլան. 3-րդ ուսումնական շրջան

Անուն, Ազգանուն-Լեո Մելիքյան
Դպրոց, դասարան-5 1 դասարան
Ընտրությամբ գործ. խումբ- Անիմացիա
Երկարօրյա ծառայություն — այո
Երթուղային ծառայություն- այո
Լրացուցիչ պարապմունքներ- ոչ